Mytelase

Substancja czynna: 
Ambenonium
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
50 szt
Kod EAN: 
5909990030927
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
15.07 zł
Cena detaliczna: 
20.48 zł
Cena hurtowa: 
15.82 zł
Wysokość limitu finansowania: 
20.48
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.14 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
189.0, Leki parasympatykomimetyczne - ambemonium
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe miastenii.

Źródło: www.urpl.gov.pl