Neuran 400

Substancja czynna: 
Gabapentinum
Postać: 
Dawka: 
400 mg
Zawartość opakowania: 
1 but.po 100 szt.
Kod EAN: 
5909990651603
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka oporna na leczenie
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory
Urzędowa cena zbytu: 
51.08 zł
Cena detaliczna: 
63.59 zł
Cena hurtowa: 
53.63 zł
Wysokość limitu finansowania: 
63.59
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Padaczka

Gabapentyna jest wskazana jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Gabapentyna jest wskazana w monoterapii napadów częściowych , które są lub nie są wtórnie uogólnione, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej.

Leczenie bólu neuropatycznego

Gabapentyna jest wskazana w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej oraz nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych.

Źródło: www.urpl.gov.pl