Neurontin 800

Substancja czynna: 
Gabapentinum
Postać: 
Dawka: 
800 mg
Zawartość opakowania: 
100 szt. (10 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909991017521
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka oporna na leczenie
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory
Urzędowa cena zbytu: 
125.28 zł
Cena detaliczna: 
145.50 zł
Cena hurtowa: 
131.54 zł
Wysokość limitu finansowania: 
132.08
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
18.16 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Padaczka

Gabapentyna wskazana jest jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6. lat i starszych (patrz punkt 5.1).

Gabapentyna wskazana jest do stosowania w monoterapii napadów częściowych, także wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12. lat i starszych.

Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego

Gabapentyna wskazana jest do stosowania w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych.

Wskazania do stosowania:

Padaczka

Gabapentyna wskazana jest jako produkt leczniczy wspomagający w leczeniu napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych (patrz punkt 5.1).

Gabapentyna wskazana jest do stosowania w monoterapii napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.

Leczenie obwodowego bólu neuropatycznego

Gabapentyna wskazana jest do stosowania w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego