Nimvastid

Substancja czynna: 
Rivastigminum
Dawka: 
3 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909990700721
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroba Alzheimera
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
otępienie z ciałami Lewy'ego
Urzędowa cena zbytu: 
40.93 zł
Cena detaliczna: 
47.57 zł
Cena hurtowa: 
42.98 zł
Wysokość limitu finansowania: 
18.12
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
34.89 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.
Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Źródło: www.urpl.gov.pl