Nitrendypina EGIS

Substancja czynna: 
Nitrendipinum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt. (4 blist.po 15 szt.)
Kod EAN: 
5909990694785
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Urzędowa cena zbytu: 
7.67 zł
Cena detaliczna: 
9.89 zł
Cena hurtowa: 
8.05 zł
Wysokość limitu finansowania: 
6.43
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.66 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Źródło: www.urpl.gov.pl