Noax Uno

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990571338
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
35.10 zł
Cena detaliczna: 
43.90 zł
Cena hurtowa: 
36.86 zł
Wysokość limitu finansowania: 
37.00
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
18.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Ból o umiarkowanym i dużym nasileniu.

Wskazania do stosowania:

Leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego