Olanzapine Apotex

Substancja czynna: 
Olanzapinum
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
98 tabl.
Kod EAN: 
5909991230609
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
choroba Huntingtona
Urzędowa cena zbytu: 
130.68 zł
Cena detaliczna: 
152.77 zł
Cena hurtowa: 
137.21 zł
Wysokość limitu finansowania: 
152.77
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.23 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-05-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Dorośli

Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii.

Olanzapina jest skuteczna w długookresowym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii.

Olanzapina jest wskazana w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii.

U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną, olanzapina wskazana jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej

Źródło: www.urpl.gov.pl