Olzapin

Substancja czynna: 
Olanzapinum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (4 blist.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990335367
Zakres wskazań objętych refundacją: 
<1>Schizofrenia; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
choroba Huntingtona
Urzędowa cena zbytu: 
83.00 zł
Cena detaliczna: 
99.68 zł
Cena hurtowa: 
87.15 zł
Wysokość limitu finansowania: 
93.21
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
9.67 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
<1>2016-01-01/<2>2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2016-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Dorośli

Olanzapina jest wskazana w leczeniu schizofrenii.

Olanzapina jest skuteczna w długotrwałym leczeniu podtrzymującym pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii.

Olanzapina jest wskazana w leczeniu średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii.

U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano odpowiedź na leczenie olanzapiną, jest ona wskazana w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego