Omeprazol Farmax

Substancja czynna: 
Omeprazolum
Dawka: 
20 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991189020
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
6.75 zł
Cena detaliczna: 
10.48 zł
Cena hurtowa: 
7.09 zł
Wysokość limitu finansowania: 
10.48
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.24 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-09-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Lek Omeprazol Farmax jest wskazany:

Dorośli:

 • Do leczenia owrzodzenia dwunastnicy
 • Do zapobiegania nawrotom owrzodzenia dwunastnicy
 • Do leczenia owrzodzenia żołądka
 • Do zapobiegania nawrotom owrzodzeń żołądka
 • W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami stosowanymi w celu eradykacji Helicobacter pylori (H. pylori) u pacjentów z owrzodzeniami trawiennymi
 • Do leczenia owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
 • W celu zapobiegania owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy powstającym w wyniku stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka
 • Do leczenia refluksowego zapalenia przełyku
 • Do leczenia podtrzymującego refluksowego zapalenia przełyku w celu zapobiegania nawrotom
 • Do objawowego leczenia choroby refluksowej przełyku
 • Do leczenia zespołu Zollingera-Ellisona

Zastosowanie u dzieci

Dzieci powyżej 1 roku życia i o masie ciała ≥10 kg

 • Do leczenia refluksowego zapalenia przełyku
 • Do objawowego leczenia zgagi i zarzucania kwaśnej treści w chorobie refluksowej przełyku

Dzieci i młodzież powyżej 4 lat

 • W skojarzeniu a odpowiednimi antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy spowodowanego obecnością H. pylori.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl