Oriven

Substancja czynna: 
Venlafaxinum
Dawka: 
150 mg
Zawartość opakowania: 
98 szt.
Kod EAN: 
5909990795833
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
bólowa polineuropatia cukrzycowa
Urzędowa cena zbytu: 
78.84 zł
Cena detaliczna: 
96.04 zł
Cena hurtowa: 
82.78 zł
Wysokość limitu finansowania: 
96.04
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
28.81 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2017-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie epizodów dużej depresji.
Zapobieganie nawrotom epizodów dużej depresji.
Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych.
Leczenie fobii społecznej.
Leczenie napadów paniki z agorafobią lub bez agorafobii.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego