Ospamox

Substancja czynna: 
Amoxicillinum
Dawka: 
500 mg/5 ml
Zawartość opakowania: 
1 but.po 100 ml
Kod EAN: 
5909990781874
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu: 
19.05 zł
Cena detaliczna: 
25.50 zł
Cena hurtowa: 
20.00 zł
Wysokość limitu finansowania: 
25.50
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Amoksycylina jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych, wywołanych przez wrażliwe na amoksycylinę bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne (patrz punkt 5.1):

  • zakażenia górnych dróg oddechowych: ostre zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie zatok (odpowiednio rozpoznane) oraz zapalenie migdałków podniebiennych, w którym udokumentowano, że jest wywołane przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A;
  • zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc;
  • zakażenia dolnych dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego;
  • zapalenie wsierdzia: zapobieganie zapaleniu wsierdzia;
  • wczesna postać boreliozy, związana z rumieniem wędrującym (stadium 1);
  • eradykacja Helicobacter pylori: w skojarzeniu z odpowiednim innym lekiem przeciwbakteryjnym oraz odpowiednim lekiem przeciwwrzodowym u dorosłych z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem H. pylori.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl