Ospamox 750 mg

Substancja czynna: 
Amoxicillinum
Postać: 
Dawka: 
750 mg
Zawartość opakowania: 
20 szt.
Kod EAN: 
5909990788477
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu: 
9.72 zł
Cena detaliczna: 
13.67 zł
Cena hurtowa: 
10.21 zł
Wysokość limitu finansowania: 
13.33
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.54 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie następujących zakażeń u dzieci i dorosłych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • ostre paciorkowcowe zapalenie migdałków i zapalenie gardła
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • pozaszpitalne zapalenie płuc
 • ostre zapalenie pęcherza moczowego
 • bezobjawowy bakteriomocz w okresie ciąży
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • dur brzuszny i dur rzekomy
 • ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej
 • zakażenia związane z protezowaniem stawów
 • eradykacja Helicobacter pylori
 • choroba z Lyme.

Amoksycylina jest również wskazana w zapobieganiu zapaleniu wsierdzia.
Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego