Oxycardil 120

Substancja czynna: 
Diltiazemum
Dawka: 
120 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990112616
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
7.87 zł
Cena detaliczna: 
11.10 zł
Cena hurtowa: 
8.26 zł
Wysokość limitu finansowania: 
10.65
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.65 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

  • Choroba niedokrwienna serca pod postacią:
    • dusznicy bolesnej stabilnej
    • dusznicy bolesnej niestabilnej
    • dusznicy bolesnej naczynioskurczowej (postać Prinzmetala)
  • Nadciśnienie tętnicze

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego