OxyContin

Substancja czynna: 
Oxycodonum
Dawka: 
80 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt. (6 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990644049
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
301.37 zł
Cena detaliczna: 
336.42 zł
Cena hurtowa: 
316.44 zł
Wysokość limitu finansowania: 
334.75
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.50 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Ból od umiarkowanego do silnego nasilenia.

Źródło: www.urpl.gov.pl