Pentasa

Substancja czynna: 
Mesalazinum
Dawka: 
1 g
Zawartość opakowania: 
50 sasz.po 2 g granulatu
Kod EAN: 
5909990855315
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
mikroskopowe zapalenie jelit; choroba uchyłkowa jelit
Urzędowa cena zbytu: 
133.98 zł
Cena detaliczna: 
151.94 zł
Cena hurtowa: 
140.68 zł
Wysokość limitu finansowania: 
80.36
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
75.14 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01 - wskazania refundacyjne, 2017-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie łagodnej i umiarkowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Choroba Crohn’a.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego