Phostal

Substancja czynna: 
Alergeny kurzu domowego
Dawka: 
stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml
Zawartość opakowania: 
4 fiol.po 5 ml
Kod EAN: 
5909990820313
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
133.49 zł
Cena detaliczna: 
162.04 zł
Cena hurtowa: 
140.16 zł
Wysokość limitu finansowania: 
162.04
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
214.1, Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Schorzenia alergiczne o charakterze sezonowym lub całorocznym (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiające się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, atopową astmą oskrzelową.
Celem immunoterapii swoistej jest zapobieganie skutkom klinicznym, wynikającym z kontaktu osoby uczulonej z danym alergenem.

Źródło: www.urpl.gov.pl