Pinexet SR

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Dawka: 
50 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt.
Kod EAN: 
5909991218423
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
18.90 zł
Cena detaliczna: 
25.32 zł
Cena hurtowa: 
19.85 zł
Wysokość limitu finansowania: 
22.25
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.27 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania leku

Pinexet SR jest wskazany do stosowania:

  • w leczeniu schizofrenii,
  • w leczeniu choroby dwubiegunowej, w tym:
    • epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej,
    • ciężkich epizodów depresyjnych, w przebiegu choroby dwubiegunowej
    • zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów, z chorobą dwubiegunową, których wcześniejsze leczenie kwetiapiną było skuteczne.
  • w terapii wspomagającej ciężkich epizodów depresyjnych u pacjentów z dużą depresją (ang. Major Depressive Disorders, MDD), u których monoterapia lekami przeciwdepresyjnymi była niewystarczająca (patrz punkt 5.1). Przed rozpoczęciem leczenia, klinicysta powinien uwzględnić profil bezpieczeństwa produktu leczniczego Pinexet SR (patrz punkt 4.4).

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego