PKU Anamix junior (o smaku czekoladowym)

Substancja czynna: 
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii
Postać: 
Dawka: 
Zawartość opakowania: 
1080 g (30 sasz.po 36 g)
Kod EAN: 
5016533648225
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Fenyloketonuria
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
507.15 zł
Cena detaliczna: 
558.32 zł
Cena hurtowa: 
532.51 zł
Wysokość limitu finansowania: 
558.32
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
216.9, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii nieskondensowane, porcjowane - przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 10 r.ż.
Seniorzy: