PKU Lophlex LQ (Tropical)

Substancja czynna: 
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii
Postać: 
Dawka: 
125 ml
Zawartość opakowania: 
3750 ml (30 x 125 ml)
Kod EAN: 
5016533647778
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Fenyloketonuria
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
1 067.85 zł
Cena detaliczna: 
1 161.77 zł
Cena hurtowa: 
1 121.24 zł
Wysokość limitu finansowania: 
1 161.77
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
216.19, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii, skondensowane, porcjowane, w płynie, przeznaczone dla pacjentów powyżej 4 r.ż., dorosłych, w tym kobiet w ciąży
Seniorzy: