Poltram 50

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
50 mg/ml
Zawartość opakowania: 
5 amp.po 1 ml
Kod EAN: 
5909990968817
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
4.17 zł
Cena detaliczna: 
5.65 zł
Cena hurtowa: 
4.38 zł
Wysokość limitu finansowania: 
4.38
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
2.58 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Bóle o średnim i dużym natężeniu.

Wskazania do stosowania:

Bóle o średnim i dużym natężeniu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego