Poltram Combo Forte

Substancja czynna: 
Tramadolum + Paracetamolum
Postać: 
Dawka: 
75+650 mg
Zawartość opakowania: 
20 szt.
Kod EAN: 
5909991283735
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
7.14 zł
Cena detaliczna: 
10.27 zł
Cena hurtowa: 
7.50 zł
Wysokość limitu finansowania: 
9.25
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.80 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Objawowe leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Stosowanie produktu leczniczego Poltram Combo Forte należy ograniczyć do pacjentów, u których bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego