Poltram Retard 100

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
10 szt. (1 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990967612
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
5.95 zł
Cena detaliczna: 
8.26 zł
Cena hurtowa: 
6.25 zł
Wysokość limitu finansowania: 
6.17
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.94 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Bóle o średnim i dużym natężeniu.

Wskazania do stosowania:

Bóle o średnim i dużym natężeniu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego