Poltram Retard 100

Substancja czynna: 
Tramadolum
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
50 szt. (5 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990967636
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
32.40 zł
Cena detaliczna: 
40.30 zł
Cena hurtowa: 
34.02 zł
Wysokość limitu finansowania: 
30.83
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
18.72 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Bóle o średnim i dużym natężeniu.

Wskazania do stosowania:

Bóle o średnim i dużym natężeniu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego