Prazol

Substancja czynna: 
Omeprazolum
Postać: 
Dawka: 
20 mg
Zawartość opakowania: 
7 szt. (1 poj.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990772926
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
5.62 zł
Cena detaliczna: 
6.86 zł
Cena hurtowa: 
5.90 zł
Wysokość limitu finansowania: 
3.33
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Zastosowanie u pacjentów dorosłych

 • czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, w tym również postać współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori leczenie owrzodzenia dwunastnicy,
 • zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy,
 • leczenie owrzodzenia żołądka,
 • zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka,
 • w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej,
 • leczenie refluksowego zapalenia przełyku,
 • długoterminowe leczenie podtrzymujące pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku,
 • leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku,
 • zespół Zollingera - Ellisona,
 • leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych),
 • zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia.

Zastosowanie u dzieci
Dzieci w wieku powyżej 1 roku oraz o masie ciała ≥ 10 kg

 • leczenie refluksowego zapalenia przełyku,
 • leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku.

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat

 • w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez H. pylori.

Źródło: www.urpl.gov.pl