Preheftari

Substancja czynna: 
Aripiprazolum
Postać: 
Dawka: 
30 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991239886
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
166.34 zł
Cena detaliczna: 
192.71 zł
Cena hurtowa: 
174.66 zł
Wysokość limitu finansowania: 
192.71
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.97 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Preheftari jest wskazany do leczenia schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej.

Produkt leczniczy Preheftari jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem (patrz punkt 5.1).

Produkt leczniczy Preheftari jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni (patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego