Presartan H

Substancja czynna: 
Losartanum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
100+25 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990721894
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
23.22 zł
Cena detaliczna: 
30.16 zł
Cena hurtowa: 
24.38 zł
Wysokość limitu finansowania: 
26.46
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.64 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Presartan H jest wskazany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane podczas leczenia losartanem lub hydrochlorotiazydem w monoterapii.

Źródło: www.urpl.gov.pl