PritorPlus

Substancja czynna: 
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
40+12,5 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991068325
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
30.24 zł
Cena detaliczna: 
35.29 zł
Cena hurtowa: 
31.75 zł
Wysokość limitu finansowania: 
12.35
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
26.65 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Złożony podukt leczniczy PritorPlus (zawierający telmisartan w dawce 40 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) jest wskazany do stosowania u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest kontrolowane w sposób wystarczający z zastosowaniem samego telmisartanu.

Źródło: www.urpl.gov.pl