Progynova-21

Substancja czynna: 
Estradiolum
Postać: 
Dawka: 
2 mg
Zawartość opakowania: 
21 szt. (1 blist.po 21 szt.)
Kod EAN: 
5909990304110
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
F64.0 (wg ICD-10)
Urzędowa cena zbytu: 
8.48 zł
Cena detaliczna: 
10.60 zł
Cena hurtowa: 
8.90 zł
Wysokość limitu finansowania: 
5.90
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.47 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 2 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) w leczeniu objawów przedmiotowych i podmiotowych wywołanych niedoborem estrogenów w następstwie naturalnej menopauzy lub usunięcia narządu rodnego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego