Pulmicort

Substancja czynna: 
Budesonidum
Dawka: 
0,25 mg/ml
Zawartość opakowania: 
20 poj.po 2 ml
Kod EAN: 
5909990445714
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
57.34 zł
Cena detaliczna: 
69.53 zł
Cena hurtowa: 
60.21 zł
Wysokość limitu finansowania: 
57.52
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
15.21 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Produkt Pulmicort w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany:

  • u pacjentów z astmą oskrzelową, u których konieczne jest długotrwałe podawanie glikokortykosteroidów w celu kontrolowania procesu zapalnego toczącego się w układzie oddechowym,
  • u pacjentów z zespołem krupu – ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii, wiążącym się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącym do zaburzeń oddychania.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego