Pulmoterol

Substancja czynna: 
Salmeterolum
Dawka: 
50 µg/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania: 
90 szt. (9 blist.po 10 szt.) + inhalator
Kod EAN: 
5909991109431
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
73.55 zł
Cena detaliczna: 
89.30 zł
Cena hurtowa: 
77.23 zł
Wysokość limitu finansowania: 
85.85
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.25 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Pulmoterol jest wskazany do regularnego, długotrwałego objawowego leczenia odwracalnej obturacji dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Pulmoterol jest wskazany szczególnie u pacjentów z dusznościami nocnymi i (lub) objawami występującymi w ciągu dnia, związanymi z odwracalną obturacją oskrzeli (np. duszność powysiłkowa, trudny do uniknięcia kontakt z alergenami).

U pacjentów wymagających stosowania więcej niż dwa razy na dobę krótko działających leków rozszerzających oskrzela (np. salbutamol) lub doustnego regularnego stosowania teofiliny, można zastąpić wymienione leki salmeterolem.

U pacjentów leczonych optymalnymi dawkami steroidów wziewnych, dołączenie salmeterolu może spowodować dodatkowe zmniejszenie objawów choroby.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego