Pulveril

Substancja czynna: 
Salmeterolum
Dawka: 
25 µg/dawkę
Zawartość opakowania: 
120 dawek
Kod EAN: 
5909990867653
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
51.51 zł
Cena detaliczna: 
63.64 zł
Cena hurtowa: 
54.09 zł
Wysokość limitu finansowania: 
57.24
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
9.60 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Regularne, objawowe leczenie wspomagające odwracalnej obturacji dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową (również z objawami nocnymi), u których nie uzyskano wystarczającej kontroli objawów astmy z zastosowaniem kortykosteroidów wziewnych, zgodnie z aktualnymi wytycznymi terapeutycznymi.

Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Zapobieganie astmie wysiłkowej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl