Purilon Gel

Substancja czynna: 
Opatrunki hydrożelowe oraz hydrożelowe złożone
Dawka: 
15 g
Zawartość opakowania: 
15 g
Kod EAN: 
5701780645317
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekłe owrzodzenia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
8.91 zł
Cena detaliczna: 
12.58 zł
Cena hurtowa: 
9.36 zł
Wysokość limitu finansowania: 
12.29
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.98 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
220.12, Opatrunki w postaci żelu
Seniorzy: