Pyrazinamid Farmapol

Substancja czynna: 
Pyrazinamidum
Postać: 
Dawka: 
500 mg
Zawartość opakowania: 
250 szt.
Kod EAN: 
5909990263516
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
60.48 zł
Cena detaliczna: 
74.35 zł
Cena hurtowa: 
63.50 zł
Wysokość limitu finansowania: 
74.35
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
0.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
113.0, Leki przeciwprątkowe - inne - pyrazynamid
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt Pyrazinamid stosuje się:

  • w pierwszej fazie leczenia gruźlicy, tj. podczas leczenia intensywnego (pierwsze dwa miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów;
  • w leczeniu gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

Źródło: www.urpl.gov.pl