Repirol SR

Substancja czynna: 
Ropinirolum
Dawka: 
4 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990983803
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroba i zespół Parkinsona
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
62.64 zł
Cena detaliczna: 
74.48 zł
Cena hurtowa: 
65.77 zł
Wysokość limitu finansowania: 
54.35
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
36.44 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:

  • leczenie początkowe w monoterapii w celu opóźnienia wprowadzenia do leczenia lewodopy;
  • leczenie skojarzone z lewodopą w okresach choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego
www.urpl.gov.pl