Ridlip

Substancja czynna: 
Rosuvastatinum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991000141
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
8.02 zł
Cena detaliczna: 
10.74 zł
Cena hurtowa: 
8.42 zł
Wysokość limitu finansowania: 
7.60
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.42 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie hipercholesterolemii

Pierwotna hipercholesterolemia (typu IIa, z wyjątkiem rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii) lub mieszana dyslipidemia (typu IIb) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych: jako leczenie uzupełniające do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające. Rodzinna homozygotyczna hipercholesterolemia: jako leczenie uzupełniające do diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są nieodpowiednie.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy (patrz punkt 5.1), jako uzupełnienie działań mających na celu zmniejszenie innych czynników ryzyka.