Rifamazid

Substancja czynna: 
Rifampicinum + Isoniazidum
Postać: 
Dawka: 
150 + 100 mg
Zawartość opakowania: 
100 szt.
Kod EAN: 
5909990086115
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
48.60 zł
Cena detaliczna: 
60.07 zł
Cena hurtowa: 
51.03 zł
Wysokość limitu finansowania: 
51.88
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.19 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
111.2, Leki przeciwprątkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wszystkie postacie gruźlicy płuc i pozapłucnej, zarówno zdiagnozowanej po raz pierwszy jak i we wznowach z zachowaną wrażliwością prątków na ryfampicynę i izoniazyd.

Uwaga: Przed rozpoczęciem oraz kilkakrotnie w czasie leczenia produktem Rifamazid należy określić wrażliwość prątków na ryfampicynę i izoniazyd. W przypadku wykazania oporności na ryfampicynę i (lub) izoniazyd oraz braku reakcji pacjenta na leczenie należy zmienić sposób leczenia.

Wskazania do stosowania:

Wszystkie postacie gruźlicy płuc i pozapłucnej, zarówno zdiagnozowanej po raz pierwszy jak i we wznowach z zachowaną wrażliwością prątków na ryfampicynę i izoniazyd.

Uwaga. Przed rozpoczęciem oraz kilkakrotnie w czasie leczenia produktem Rifamazid należy określić wrażliwość prątków na ryfampicynę i izoniazyd. Jeśli wykaże się oporność prątków na ryfampicynę i (lub) izoniazyd oraz brak reakcji pacjenta na leczenie, należy zmienić sposób leczenia.

Rifamazid należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lokalnymi, dotyczącymi właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego