Riluzol PMCS

Substancja czynna: 
Riluzolum
Postać: 
Dawka: 
50 mg
Zawartość opakowania: 
56 tabl.
Kod EAN: 
5909990928156
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Stwardnienie zanikowe boczne
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
156.60 zł
Cena detaliczna: 
181.04 zł
Cena hurtowa: 
164.43 zł
Wysokość limitu finansowania: 
181.04
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
191.0, Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Riluzol PMCS wskazany jest w celu przedłużenia życia lub opóźnienia konieczności mechanicznej wentylacji u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA - Sclerosis Lateralis Amyotrophica).

W badaniach klinicznych wykazano, że ryluzol przedłuża czas przeżycia u pacjentów z SLA. Przeżycie zdefiniowano jako stan, w którym pacjent żył bez intubacji w celu wentylacji mechanicznej i bez tracheotomii. Brak dowodów, by ryluzol wywierał działanie lecznicze na czynności motoryczne, czynność płuc, drżenia włókienkowe, siłę mięśniową oraz objawy motoryczne. Nie wykazano skuteczności ryluzolu w późnych stadiach SLA.

Badania skuteczności i bezpieczeństwa ryluzolu przeprowadzono tylko w SLA. Dlatego też nie należy stosować ryluzolu u pacjentów z jakąkolwiek inną postacią choroby neuronu ruchowego.

Źródło: www.urpl.gov.pl