Risendros 35

Substancja czynna: 
Risedronatum natricum
Postać: 
Dawka: 
35 mg
Zawartość opakowania: 
4 szt. (1 blist.po 4 szt.)
Kod EAN: 
5909990082599
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Osteoporoza
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
osteoporoza posterydowa - profilaktyka
Urzędowa cena zbytu: 
14.68 zł
Cena detaliczna: 
18.55 zł
Cena hurtowa: 
15.41 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.94
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
10.19 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej: w celu zmniejszenia ryzyka złamań kręgów.
Leczenie rozpoznanej osteoporozy pomenopauzalnej: w celu zmniejszenia ryzyka złamań szyjki kości udowej (patrz punkt 5.1).
Leczenie osteoporozy u mężczyzn z dużym ryzykiem złamań (patrz punkt 5.1).

Źródło: www.urpl.gov.pl