Rivastigmine Mylan

Substancja czynna: 
Rivastigminum
Postać: 
Dawka: 
4,5 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909990803804
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroba Alzheimera
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
otępienie z ciałami Lewy'ego
Urzędowa cena zbytu: 
45.36 zł
Cena detaliczna: 
53.60 zł
Cena hurtowa: 
47.63 zł
Wysokość limitu finansowania: 
27.18
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
34.57 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2016-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.
Leczenie objawowe łagodnej do średnio zaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego