Salofalk 500

Substancja czynna: 
Mesalazinum
Postać: 
Dawka: 
500 mg
Zawartość opakowania: 
50 szt. (5 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990400119
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
mikroskopowe zapalenie jelit; choroba uchyłkowa jelit
Urzędowa cena zbytu: 
42.12 zł
Cena detaliczna: 
51.80 zł
Cena hurtowa: 
44.23 zł
Wysokość limitu finansowania: 
40.18
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
14.82 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2017-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • wrzodziejące zapalenie jelita grubego - w fazie zaostrzenia i zapobieganie nawrotom choroby
  • choroba Leśniowskiego-Crohna - w fazie zaostrzenia

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl