Serdolect

Substancja czynna: 
Sertindolum
Postać: 
Dawka: 
16 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (2 blist.po 14 szt.)
Kod EAN: 
5909991089412
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
321.75 zł
Cena detaliczna: 
358.21 zł
Cena hurtowa: 
337.84 zł
Wysokość limitu finansowania: 
358.21
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Sertyndol wskazany jest w leczeniu schizofrenii.

Ze względu na bezpieczeństwo dotyczące układu krążenia, sertyndol należy stosować wyłącznie u pacjentów, którzy nie tolerują przynajmniej jednego innego leku przeciwpsychotycznego.

Produktu Serdolect nie należy stosować w sytuacjach nagłych, w celu szybkiego złagodzenia objawów u pacjentów z ostrymi zaburzeniami.

Wskazania do stosowania:

Sertyndol wskazany jest w leczeniu schizofrenii.

Ze względu na bezpieczeństwo dotyczące układu krążenia, sertyndol należy stosować wyłącznie u pacjentów, którzy nie tolerują przynajmniej jednego innego leku przeciwpsychotycznego.

Produktu Serdolect nie należy stosować w sytuacjach nagłych, w celu szybkiego złagodzenia objawów u pacjentów z ostrymi zaburzeniami.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego