Serevent

Substancja czynna: 
Salmeterolum
Dawka: 
25 µg/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania: 
1 szt. (1 szt.po 120 daw.)
Kod EAN: 
5909990623099
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
62.42 zł
Cena detaliczna: 
75.10 zł
Cena hurtowa: 
65.54 zł
Wysokość limitu finansowania: 
57.24
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
21.06 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Astma

Serevent jest wskazany do regularnego, objawowego leczenia, w skojarzeniu z wziewnymi kortykosteroidami, odwracalnej obturacji dróg oddechowych u pacjentów z astmą oskrzelową, w tym u pacjentów z dusznościami nocnymi, u których objawy nie są odpowiednio kontrolowane wziewnymi kortykosteroidami podawanymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi leczenia.

Serevent jest wskazany także w zapobieganiu astmie wywołanej wysiłkiem fizycznym.

Przewlekla obturacyjna choroba płuc (POChP)

Serevent jest wskazany do leczenia pacjentów z POChP.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego