Sobycor

Substancja czynna: 
Bisoprololum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt.
Kod EAN: 
5909991097448
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
9.72 zł
Cena detaliczna: 
12.97 zł
Cena hurtowa: 
10.21 zł
Wysokość limitu finansowania: 
10.53
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.64 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • Leczenie nadciśnienia tętniczego.
  • Leczenie choroby niedokrwiennej serca (dławicy piersiowej).
  • Leczenie przewlekłej stabilnej niewydolności serca z osłabieniem czynności skurczowej lewej komory w skojarzeniu z inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitorami ACE), lekami moczopędnymi i ewentualnie glikozydami naparstnicy (w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl