Spiriva

Substancja czynna: 
Tiotropii bromidum
Dawka: 
18 µg/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt. + HandiHaler)
Kod EAN: 
5909990985128
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
125.19 zł
Cena detaliczna: 
144.67 zł
Cena hurtowa: 
131.45 zł
Wysokość limitu finansowania: 
107.59
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
69.36 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Środek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

Wskazania do stosowania:

Tiotropium jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym w celu złagodzenia objawów u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego