Spironol

Substancja czynna: 
Spironolactonum
Postać: 
Dawka: 
50 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt.
Kod EAN: 
5909991244668
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; <2>pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
Urzędowa cena zbytu: 
16.20 zł
Cena detaliczna: 
21.67 zł
Cena hurtowa: 
17.01 zł
Wysokość limitu finansowania: 
21.22
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.82 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01 - wskazania refundacyjne, <1>2017-09-01/<2>2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

4.1 Wskazania do stosowania

  • Zastoinowa niewydolność serca,
  • Marskość wątroby z wodobrzuszem i obrzękiem,
  • Wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego,
  • Zespół nerczycowy,
  • Diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu.
  • Leczenie nadciśnienia tętniczego, jako lek dodatkowy u pacjentów niereagujących dostatecznie na inne leki przeciwnadciśnieniowe.