Staveran 120

Substancja czynna: 
Verapamilum
Postać: 
Dawka: 
120 mg
Zawartość opakowania: 
20 tabl.
Kod EAN: 
5909990045419
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
5.62 zł
Cena detaliczna: 
8.17 zł
Cena hurtowa: 
5.90 zł
Wysokość limitu finansowania: 
8.17
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat
Grupa limitowa: 
42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

 • Profilaktyka i leczenie dławicy piersiowej:
  • przewlekła stabilna dławica piersiowa
  • niestabilna dławica piersiowa
  • dławica Prinzmetala.
 • Tachykardie nadkomorowe:
  • napadowy częstoskurcz nadkomorowy
  • migotanie lub trzepotanie przedsionków z szybką czynnością komór (z wyłączeniem zespołu WPW).
 • Łagodne i umiarkowane nadciśnienie tętnicze samoistne.

Wskazania do stosowania:

Staveran jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci i młodzieży:

 • w leczeniu nadciśnienia tętniczego,
 • w profilaktyce i leczeniu choroby wieńcowej, w tym:
  • przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej,
  • niestabilnej dławicy piersiowej,
  • dławicy Prinzmetala,
  • dławicy po zawale mięśnia sercowego bez niewydolności serca, gdy nie jest wskazane stosowanie leków β-adrenolitycznych,
 • w leczeniu zaburzeń rytmu serca, takich jak:
  • napadowy częstoskurcz nadkomorowy, migotanie lub trzepotanie przedsionków z szybkim przewodzeniem przedsionkowo-komorowym (z wyjątkiem zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a [WPW] lub zespołu Lowna-Ganonga-Levine’a [LGL]).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego