Sulpiryd Teva

Substancja czynna: 
Sulpiridum
Postać: 
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
24 szt. (2 blist.po 12 szt.)
Kod EAN: 
5909990159314
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
4.48 zł
Cena detaliczna: 
6.16 zł
Cena hurtowa: 
4.70 zł
Wysokość limitu finansowania: 
5.11
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
1.05 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina i sulpiryd do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • Ostre i przewlekłe psychozy w schizofrenii, zwłaszcza z objawami upośledzonej aktywności.
  • Przewlekłe psychozy alkoholowe, zaburzenia psychosomatyczne.
  • Zaburzenia depresyjne, gdy leczenie innymi lekami przeciwdepresyjnymi jest nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania.
  • Migrena i zawroty głowy o różnej etiologii (m.in. w chorobie Meniere’a).
  • Wspomagająco w terapii uzależnienia alkoholowego.

Źródło: www.urpl.gov.pl