Sustonit

Substancja czynna: 
Glyceroli trinitras
Dawka: 
6,5 mg
Zawartość opakowania: 
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990183036
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
3.24 zł
Cena detaliczna: 
4.76 zł
Cena hurtowa: 
3.40 zł
Wysokość limitu finansowania: 
4.76
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.16 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Zapobieganie bólom wieńcowym w stabilnej dławicy piersiowej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego