Symdronic

Substancja czynna: 
Acidum zoledronicum
Dawka: 
4 mg/5 ml
Zawartość opakowania: 
1 fiol.po 5 ml
Kod EAN: 
5909991009281
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
101.52 zł
Cena detaliczna: 
120.20 zł
Cena hurtowa: 
106.60 zł
Wysokość limitu finansowania: 
115.66
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
7.74 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
146.3, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas zoledronowy
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • Zapobieganie powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości.
  • Leczenie hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (TIH, ang. Tumor-Induced Hypercalcaemia) u dorosłych pacjentów.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl