Symlukast 4

Substancja czynna: 
Montelukastum
Dawka: 
4 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (4 blist.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990697762
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
7.56 zł
Cena detaliczna: 
10.52 zł
Cena hurtowa: 
7.94 zł
Wysokość limitu finansowania: 
8.92
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.28 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Symlukast jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u tych pacjentów z astmą przewlekłą łagodną lub umiarkowaną, u których leczenie za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i „doraźnie” stosowanych krótko działających ß-agonistów nie zapewnia odpowiedniej klinicznej kontroli objawów astmy.

U pacjentów w wieku od 2 do 14 lat Symlukast może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów z astmą przewlekłą łagodną, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie są w stanie stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

Symlukast jest też stosowany w zapobieganiu astmie, w której dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie mogą stosować leku Symlukast 4, Symlukast 5.

Lek Symlukast 4, tabletki do rozgryzania i żucia, 4 mg, jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Lek Symlukast 5, tabletki do rozgryzania i żucia, 5 mg, jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego